ul.Wojska Polskiego 65

tel. +48 52 52 43 110

Language:

Dostępne materiały

C45
Zapytaj o szczegółową ofertę

DIN 6916

d [mm]
L [mm]
13.0 17.0 21.0 23.0 25.0 28.0 31.0 34.0 37.0 43.0
0.0